분류되지 않음

BNK금융그룹

By 2020-11-1112월 23rd, 2020No Comments
서비스 이름BS 금융그룹 메신저
동력3.7kw x 4P x 3Φ x 380V x 60㎐
형식자동 로타리식 제진기
레이크 수량4개
수량4대

นโยบายความเป็นส่วนตัว

'UCware' (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท') ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและปฏิบัติตาม "พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารและการคุ้มครองข้อมูล"

ผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ และมาตรการใดบ้างที่ถูกนำมาใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เมื่อบริษัทแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว จะได้รับแจ้งผ่านทางประกาศของเว็บไซต์ (หรือแจ้งรายบุคคล)
นโยบายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

01. รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม
เพื่อการขอรับคำปรึกษาและสมัครใช้บริการ บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
รายการการจัดเก็บข้อมูล : ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ (แบบมีสาย/ไร้สาย), อีเมล, ชื่อบริษัท, แผนก และข้อมูลต่อไปนี้อาจถูกสร้างขึ้นและเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติในระหว่างการใช้บริการหรือการดำเนินธุรกิจ
- ประเภทเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้, ประวัติการเข้าชม (ที่อยู่ IP, เวลาที่เข้าถึงข้อมูล), คุกกี้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เมนูการสอบถามบนเว็บไซต์

02. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ตอบคำถามบนหน้าเว็บไซต์, ส่งจดหมายข่าวออนไลน์

03. วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลโดยทันทีและไม่มีข้อยกเว้น

04. ขั้นตอนและวิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลทันที หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
โดยขั้นตอนและวิธีการทำลายข้อมูลมีดังนี้

ขั้นตอนการทำลายข้อมูล
- ข้อมูลที่สมาชิกกรอกเพื่อการขอรับบริการและอื่น ๆ หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จะถูกโอนไปยังฐานข้อมูลแยกต่างหาก (ในกรณีเป็นกระดาษ จะแยกตู้เก็บเอกสาร) และเป็นไปตามนโยบายภายในและเหตุผลในการปกป้องข้อมูลอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดูเพิ่มเติมที่ ระยะเวลาเก็บรักษาและใช้งาน) และจะถูกทำลายหลังจากถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังฐานข้อมูลแยกต่างหากจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเก็บรักษา เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด

วิธีการทำลายข้อมูล
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบโดยใช้วิธีการทางเทคนิคที่ไม่สามารถทำซ้ำการบันทึกได้

05. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
- เมื่อผู้ใช้ตกลงล่วงหน้า
- ตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบหรือเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยสอบสวนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อการสอบสวน

06. การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
บริษัทจะไม่มอบข้อมูลลูกค้าให้กับบริษัทภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หากมีความจำเป็นดังกล่าวในอนาคต เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายและรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย และขอรับความยินยอมล่วงหน้าหากจำเป็น

07. สิทธิของผู้ใช้และตัวแทนทางกฎหมายและวิธีการใช้สิทธิ
ลูกค้าสามารถเพิกถอนหรือแก้ไขความยินยอมในการรวบรวม ใช้ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หากลูกค้าติดต่อผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร, ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล ฯลฯ เพื่อเพิกถอนหรือแก้ไขความยินยอม เราจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นในทันที เช่น การลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

08. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง, การทำงานและการปฏิเสธของเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ
บริษัทใช้ 'คุกกี้' (cookie) เพื่อทำการจัดเก็บและดึงข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อนำไปให้บริการที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้ดำเนินการในเว็บไซต์ โดยที่เซิร์ฟเวอร์ (HTTP)นั้น จะใช้คุกกี้เพื่อส่งเข้าไปยังเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และจะถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ใช้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้
- คุกกี้ถูกใช้เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนป๊อปอัพที่ทับซ้อนกัน

การติดตั้ง/การใช้งานและการปฏิเสธคุกกี้
- ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เลือกในการติดตั้งคุกกี้ ดังนั้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าตัวเลือกในเว็บเบราเซอร์ในการอนุญาตคุกกี้ทั้งหมด, ตรวจสอบทุกครั้งที่บันทึกคุกกี้ หรือปฏิเสธที่จะบันทึกคุกกี้ทั้งหมดได้
- เพื่อเป็นการปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ ผู้ใช้งานสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดโดยตั้งค่าจากตัวเลือกของเว็บเบราเซอร์ที่คุณใช้ หรือเลือกตรวจสอบทุกครั้งที่บันทึกคุกกี้ หรือปฏิเสธที่จะบันทึกคุกกี้ทั้งหมด
- ตัวอย่างวิธีการตั้งค่า (ในกรณีของ Internet Explorer): เครื่องมือที่ด้านบนของเว็บเบราเซอร์ > การตั้งค่าอินเตอร์เน็ต > ข้อมูลส่วนบุคคล

09. การบริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและจัดการกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

ฝ่ายบริการลูกค้า: UCWare
หมายเลขโทรศัพท์: 031-525-3657
อีเมล: enable@ucware.net

10. นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ
ลูกค้าสามารถรายงานข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะใช้บริการของบริษัทต่อแผนกที่รับผิดชอบได้ บริษัทจะตอบกลับรายงานของผู้ใช้ทันที หากต้องการรายงานหรือปรึกษาเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ โปรดติดต่อองค์กรต่อไปนี้

1. ศูนย์รายงานการละเมิดความเป็นส่วนตัว: http://privacy.kisa.or.kr
ติดต่อ: 02.405.5118
2. คณะกรรมการรับรองเครื่องหมายคุ้มครองข้อมูล www.eprivacy.or.kr
ติดต่อ: 02.580.0533~4
3. สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : www.ctrc.go.kr
ติดต่อ : 02.3150.2659

11. อื่นๆ
เราขอแจ้งให้ทราบว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ใช้ไม่ได้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมโยงอยู่กับเว็บไซต์ของบริษัทเรา

12. หน้าที่ในการแจ้งข่าว
หากมีการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบัน เราจะแจ้งให้ทราบผ่าน 'ประกาศ' บนเว็บไซต์อย่างน้อย 7 วันก่อนการแก้ไข

個人情報の処理方針

「UCWARE」は(以下、「会社」は)お客様の個人情報を大切に扱い、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関連する法律」を順守しています。

会社は個人情報保護取扱い方針を通じ、お客様によって提供された個人情報がどのような用途と方式で利用されているのか、また個人情報保護のためどのような措置が取られているのか情報を開示しています。
会社は個人情報保護取扱い方針を改定する場合、ウェブサイトのお知らせ(または個別に通知)を通じて通知します。
本方針は : 2015年1月1日から施行します。

01. 収集する個人情報の項目
会社は相談、サービス申請等のため、以下のような個人情報を収集しています。
収集項目 : 名前、電話番号(有/無線)、メールアドレス、会社名、部署、及びサービスの利用過程や事業処理過程で下記のような情報が自動で生成され収集されます。
‐ユーザのブラウザの種類及びOS、訪問記録(IPアドレス、アクセス時間)、クッキー
個人情報収集方法 : ホームページ問合せメニュー

02. 個人情報の収集及び利用目的
会社は収集した個人情報を以下の目的のために活用します。
ホームページ問合せ回答、オンラインニュースレター配信

03. 個人情報の保有及び利用目的
会社は、個人情報の収集及び利用目的が達成された後は、例外なく当該情報を遅滞なく破棄します。

04. 個人情報の廃棄手続き及び方法
会社は原則的に個人情報収集及び個人情報の利用目的が達成された後は、該当する情報を遅滞なく破棄します。破棄手続き及び方法は以下のようになります。

廃棄手続き
‐会員が顧客サポートなどのために入力した情報は目的が達成された後、別途DBに移行し(紙の場合別途書ファイリング)内部方針及びその他関連法令による情報保護自由に従い(保有及び利用期間参照)
一定期間保存された後、廃棄されます。別途DBに移行された個人情報は法令による場合ではなく、保有される以外の目的では利用されません。

廃棄方法
- 電子ファイルの形態で保存された個人情報は、記録を再生できない技術を使用して削除します。

05. 個人情報の提供
会社は、利用者の個人情報を原則的に外部に提供しません。 ただし、下記の場合は例外となります。
- 利用者が事前に同意した場合
- 法令の規定に基づく場合や、捜査目的により法令に定められた手続きと方法によって捜査機関の要求がある場合

06. 収集した個人情報の委託
会社は、お客様の同意なしにお客様の情報を外部業者に委託できません。 今後その必要性が生じた場合には、委託の対象者及び委託業務内容についてお客様に通知し、必要に応じて事前に同意を得るようにいたします。

07. 利用者及び法定代理人の権利及びその行使方法
利用者は、個人情報の収集、利用、提供に対して貴下が同意した内容に対し、いつでも撤回または修正することができます。 同意撤回及び修正は、個人情報管理責任者に書面、電話、メール等にてご連絡いただければ、直ちに個人情報の削除または修正等、必要な措置をとります。

08.個人情報自動収集装置の設置、運用及びその拒否に関する事項
会社は、会社ホームページ訪問者に適正なサービスを提供するため、利用者の情報を保存し、随時読み込む「クッキー(cookie)」を使用します。 クッキーとは、ウェブサイトの運営に利用されるサーバ(HTTP)が利用者のコンピュータブラウザに送信する少量の情報で、利用者のコンピュータ内のハードディスクに保存されることもあります。

クッキーの使用目的
- クッキーはポップアップのお知らせの重複通知を防止するために使用されます。

クッキーの設置·運営および拒否
- 利用者はクッキーのインストールに対する選択権を持っています。 したがって、利用者はウェブブラウザでオプションを設定することで全てのクッキーの許可、クッキーの保存確認、また全てのクッキーの保存拒否をすることができます。
- クッキー設定を拒否する方法としては、利用者が使用するウェブブラウザのオプションを選択することで、全てのクッキーの許可、クッキーの保存の確認、また全てのクッキーの保存拒否をすることができます。
- 設定方法例(インターネットエクスプローラの場合):ウェブブラウザ上段のツール>インターネットオプション>個人情報

09.個人情報に関するお問い合わせサービス
会社は、顧客の個人情報を保護し、個人情報に関する苦情を処理するために、以下のように関連部署を指定しています。

カスタマーサービス : ユーシーウェア
お電話番号 : 031-525-3657
Eメール:enable@ucware.net

10.その他個人情報の取扱いについての方針
あなたは会社のサービスを利用する際に発生するすべての個人情報保護に関連する苦情を担当部署に届け出ることができます。 会社は利用者の申告事項に対して、迅速な回答をいたします。
その他個人情報侵害に関する申告や相談が必要な場合、下記の機関にお問い合わせください。

1.個人情報侵害申告センター: http://privacy.kisa.or.kr
連絡先 : 02-405-5118
2.情報保護マーク認証委員会:www.eprivacy.or.kr
お問い合わせ:02-580-0533~4
3. 警察庁サイバー安全局:www.ctrc.go.kr
お問い合わせ:02-3150-2659

11. その他
会社のホームページにリンクされているウェブサイトが個人情報を収集する行為については、本「個人情報取扱方針」が適用されません。

12. 告知の義務
現在の個人情報取扱方針の内容の追加、削除および修正がある場合は、改正の最低7日前からホームページの'お知らせ'を通じて告知します。

Privacy Policy

‘UCWARE Co., Ltd.' (hereinafter the ‘the company') values ​​customer's personal information and complies with the "Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, etc.".

Through the privacy policy, the company informs you about the purpose and method of using the personal information you provide and what measures are being taken to protect your personal information.
When the company revises the privacy policy, it shall be notified via "Notification" on the website (or individually notified).
This policy is effective from January 1, 2015.

This Privacy Policy is applied to UCWARE Services (hereinafter “UCWARE Services” or “the Services”).

01. Collection of Personal Information
The company collects the following personal information to provide the consulting and proceed with the Services request.
Collection items: Name, phone number(Telephone/mobile), company, division, and others that may be automatically created and collected when a user signs up for the Services or while the user uses the Services, or the company proceeds with the Services request.
- User’s browser types and OS, date of visit (IP Address, access hours), and cookies
Personal information is collected via the following methods; The user enters relevant information when making an inquiry through the website.

02. Purpose of Collecting and Using Personal Information
Personal information is used for following purposes;
Responding to inquiries made through the website and providing online newsletters.

03. Purpose of Possessing and Using Personal Information
The user's personal information is to be destroyed immediately without exceptions once the purpose of the collection and use of personal information is fulfilled.

04. Procedures and method of Destruction of Personal Information
The principle is to destroy the user's personal information immediately without exceptions once the purpose of the collection and use of personal information is fulfilled. The procedure of destruction is as follows:

Procedure of destruction is as follows:
Personal information is transmitted and stored in the separate database(electronic file formats) or on paper folders (printed on paper) to be destroyed after being stored for a certain period under the internal policies or being retained for a certain period under the relevant laws and regulations (Please refer to the
the detailed period of the retention and use of personal information).
Personal information transmitted and stored in the separate database will not be used for any other purpose other than being kept under the relevant laws and regulations.

Method of destruction is as follows:
Personal information stored in electronic file formats is to be deleted using technical means which make the information unrecoverable.

05. Provision of Personal Information
The company does not provide personal information without your consent or unless following exceptions:
Upon user's prior consent
When abiding by the relevant laws and regulations or requested by Investigation parties with appropriate procedures and regulations put in place for Investigation purposes.

06. Consignment of Collected Personal Information
The company does not provide personal information to any third party without your consent; provided, however, that the company provides the foregoing personal information to the third parties with notification of consigned party and information, or after upon user's prior consent.

07. Rights of Users and Legal Representatives and How to Exercise
Users are entitled to withdraw or modify consent to collecting, using and providing personal information at any time. Contact our Chief Privacy Officer by phone, email or in writing for immediate action, in case a user requests for destruction, correction or other actions on personal information.

08. Installation, Operation and Rejection of an Automatic Personal Information Collection System
The company uses cookies which save and retrieve user information frequently in order to provide proper Services to website visitors.
A cookie is a small piece of information usually sent by the web server(HTTP) to the browser and stored in a user's computer hard disk.

Purpose of use
- Preventing from repeated notice pop-ups

Installation/Operation or Rejection of cookies
A user has an option to install cookies or not. With the option setting on a web browser, cookies may be allowed or rejected for saving for all times or confirmed every time to be saved.
How to enable cookie installation(For Internet Explorer) : Go to [Tools] > [Internet Option] > [Personal Information]

09. Petition Service for the Protection of Personal Information
The Company has designated the petition service team that protects personal information and handles complaints related to personal information.

Petition Service Team : UCWARE
Phone Number: +82 (0)31-525-3657
E-Mail: enable@ucware.net

10. Other Personal Information Policies
You may contact our petition service team to report all issues related to personal information which may arise while using the Services. The company shall respond with speed and sufficient feedbacks to your needs.
To report or ask for consultation on intrusion of personal information, contact the following institutions:

1. Privacy Intrusion Report Center of Korea Internet & Security Agency : http://privacy.kisa.or.kr or +82.(0)2.405.5118
2. Information Protection Mark Certification Committee : www.eprivacy.or.kr or +82.(0)2.580.0533~4
3. National Police Agency Cyber Bureau Website: http://www.ctrc.go.​kr or +82.(0)2.3150.2659

11. Others
Please be informed that this Privacy Policy shall not be applied to the web pages which are linked to the Services provided by the company, for their collection of personal information.

12. Obligation of Notification
In case the current version of Privacy Policy needs to be added, deleted, or modified, it shall be notified via "Notification" on the website at least 7 days before revision.

개인정보처리방침

'유씨웨어' 는 (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률"을 준수하고 있습니다.

회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
회사는 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
본 방침은 : 2015년 1월 1일부터 시행됩니다.

01. 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
수집항목 : 이름, 전화번호(유/무선), 이메일, 회사명, 부서 그리고 서비스 이용과정이나 사업처리 과정에서 아래와 같은 정보들이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
- 이용자의 브라우저 종류 및 OS, 방문 기록(IP Address, 접속시간), 쿠키
개인정보 수집방법 : 홈페이지 문의 메뉴

02. 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
홈페이지 문의 답변, 온라인 소식지 발송

03. 개인정보 보유 및 이용목적
회사는 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 예외 없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

04. 개인정보 파기절차 및 방법
회사는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다.

파기절차
- 회원님이 고객지원 등을 위해 입력하신 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조)
일정 기간 저장된 후 파기되어집니다. 별도 DB로 옮겨진 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되어지는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다.

파기방법
- 전자적 파일형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

05. 개인정보 제공
회사는 이용자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 다만, 아래의 경우에는 예외로 합니다.
- 이용자들이 사전에 동의한 경우
- 법령의 규정에 의거하거나, 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우

06. 수집한 개인정보의 위탁
회사는 고객님의 동의없이 고객님의 정보를 외부 업체에 위탁하지 않습니다. 향후 그러한 필요가 생길 경우, 위탁 대상자와 위탁 업무 내용에 대해 고객님에게 통지하고 필요한 경우 사전 동의를 받도록 하겠습니다.

07. 이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법
이용자는 개인정보의 수집 , 이용 , 제공에 대해 귀하께서 동의하신 내용을 귀하는 언제든지 철회 또는 수정하실 수 있습니다 . 동의철회 및 수정은 개인정보관리책임자에게 서면 , 전화 , E-mail 등으로 연락하시면 즉시 개인정보의 삭제 또는 수정 등 필요한 조치를 하겠습니다.

08. 개인정보 자동 수집장치의 설치,운영 및 그 거부에 관한 사항
회사는 회사의 홈페이지 방문자에게 적정한 서비스를 제공하기 위해서 이용자들의 정보를 저장하고 수시로 불러오는 '쿠키(cookie)'를 사용합니다. 쿠키는 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버(HTTP)가 이용자의 컴퓨터 브라우저에게 보내는 소량의 정보이며 이용자들의 PC 컴퓨터내의 하드디스크에 저장되기도 합니다.

쿠키의 사용 목적
- 쿠키는 팝업 공지사항의 중복공지 방지를 위해 사용됩니다.

쿠키의 설치/운영 및 거부
- 이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있습니다. 따라서, 이용자는 웹브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 아니면 모든 쿠키의 저장을 거부할 수도 있습니다.
- 쿠키 설정을 거부하는 방법으로는 이용자가 사용하는 웹 브라우저의 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나 쿠키를 저장할 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다.
- 설정방법 예(인터넷 익스플로어의 경우) : 웹 브라우저 상단의 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보

09. 개인정보에 관한 민원서비스
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서를 지정하고 있습니다.

고객서비스 : 유씨웨어
전화번호 : 031-525-3657
이메일 : enable@ucware.net

10. 기타 개인정보 취급에 대한 방침
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.

1. 개인정보침해신고센터: http://privacy.kisa.or.kr
연락처 : 02.405.5118
2. 정보보호마크인증위원회 : www.eprivacy.or.kr
연락처 : 02.580.0533~4
3. 경찰청 사이버안전국 : www.ctrc.go.kr
연락처 : 02.3150.2659

11. 기타
회사 홈페이지에 링크되어 있는 웹사이트들이 개인정보를 수집하는 행위에 대해서는 본 "개인정보취급방침"이 적용되지 않음을 알려 드립니다.

12. 고지의 의무
현 개인정보취급방침 내용 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 개정 최소 7일전부터 홈페이지의 '공지사항'을 통해 고지할 것입니다.