คำทักทายของ CEO

คิดให้ลึกและไกลยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมเผชิญกับโลกที่กว้างขึ้น

สวัสดีครับ
CEOของ UCWARE พัคอินกูครับ

UCWARE เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญทาง UC&C SW ที่ต้องการสร้างอนาคตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ UC&C (Unified Communication & Collaboration) ที่สามารถตอบสนองต่อกระบวนทัศน์ด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้า

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จากการไม่กลัวความท้าทายในสิ่งใหม่ๆ, เน้นการแบ่งปันและการสื่อสารร่วมกัน, ได้รับผลกำไรเล็กน้อยจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมตามค่านิยมขององค์กรเรา

ในอนาคต เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโลก UC&C ที่มั่นคงและปลอดภัย โดยไม่ลืมจุดเริ่มต้น และความรู้สึกแรกของ UCWARE ซึ่งใฝ่ฝันที่จะเป็น
“บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน UC & C SW ที่มีอายุจนถึง 100 ปี”

ด้วยความสามารถด้านเทคโนโลยีที่มั่นคง และ know howที่สะสมมา เรามุ่งมั่นและพยายามที่จะเติบโตในฐานะบริษัท UC&C SW ที่โดดเด่นในระดับโลก

ขอบคุณครับ

CEO    พัคอินกู