แนะนำบริการ

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ UCWORKS ให้เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัทคุณ

  *จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

  ความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  ■ รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
  บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้สำหรับการปรึกษาการใช้งานบริการ ฯลฯ
  - รายการที่จัดเก็บ : ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อีเมล, บันทึกการใช้บริการ, บันทึกการเข้าใช้งาน, คุกกี้, ข้อมูล IP
  - วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : จัดทำใบสมัครและการจัดทำกระดานข่าว
  ■ วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  - การปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการจัดเตรียมเนื้อหาการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  ■ ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำลายข้อมูลทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
  อย่างไรก็ตามข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
  - รายการที่บันทึกไว้: ผู้เขียนอีเมล
  - ระยะเวลาเก็บรักษา: จนกว่าข้อความจะถูกลบ