ประวัติบริษัท

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2017 เป็นต้นมา จากรากฐานทรัพยากรมนุษย์ที่ซื่อตรงและความสามารถของเทคโนโลยี UC WARE
ได้ให้บริการ UC Messenger Solution แก่หน่วยงานรัฐบาล, การศึกษา, ธุรกิจ, การธนาคาร และแขนงอื่น ๆ
อย่างหลากหลาย โดยได้ให้บริการลูกค้าประมาณ 1,000รายอยู่ ณ ปัจจุบัน
 • Present

  20202018

  • 2019
   • 05ข้อตกลงความร่วมมือกับ NBP(Naver Business Platform)และ GSIP
   • 04ได้รับเลือกเป็นผู้ประกอบการประเภทนวัตกรรมอุตสาหกรรม ในโครงการส่งเสริมธุรกิจ Global SaaS (GSIP)
    (การพัฒนาและการทำให้เป็นอุตสาหกรรมของ UC&C SaaS บนพื้นฐานของแมสเซนเจอร์สำหรับบริษัทในเอเชีย)
   • 01ทำสัญญา MOU ธุรกิจ UC messenger กับบริษัท 1-To-All Co,. Ltd. ประเทศไทย
   • 01มีผู้ใช้งานโปรแกรมแมสเซนเจอร์ในประเทศมากกว่า 1,000ราย
  • 2018
   • 10Cloud Expo Asia Singapore
   • 10เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเชิงธุรกิจ CeBIT ASEAN Thailand
   • 10ธุรกิจมาร์เก็ตติ้งการส่งออกญี่ปุ่น
   • 09Smart City Asia Summit 2018
   • 07การยืนยันเข้าธุรกิจ Joint Venture
 • Growth Stage

  20172010

  • 2017
   • 12ข้อตกลงทางธุรกิจ กิจการค้าร่วม Seoul Smart City Leaders
   • 07เข้าร่วม Sharing forum ด้าน ICT ประเทศอุซเบกิสถาน
   • 03เปิดตัว UCM UC เวอร์ชัน Desktop Mac
   • 02เข้าร่วมสหภาพการส่งออก ICT ของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
  • 2016
   • 11เปิดตัว UCM UC Mobile
   • 11ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยองค์กร
  • 2015
   • 01ได้รับ GS Certificate
   • 01เปิดตัว UCM UC for AVAYA
  • 2014
   • 07เปิดตัว UCM UC for CISCO
  • 2010
   • 08ให้บริการโปรแกรมแมสเซนเจอร์ UCM UC แก่ IBM Partner
 • Start up

  20092007

  • 2009
   • 11ให้บริการโปรแกรมแมสเซนเจอร์ UCM UC แก่ MS Partner
   • 09ข้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจกับ Ericsson LG UC
  • 2008
   • 05เปิดตัวโปรแกรมแมสเซนเจอร์ UCM UC
  • 2007
   • 07ก่อตั้งบริษัท UCWARE