โปรแกรมแมสเซนเจอร์สำหรับบริษัท

 • รองรับหลากหลายระบบปฏิบัติการ

  Windows, Mac, Android, iOS, Ubuntu, Tmax, Gooroom, HamonyKR

 • การเชื่อมต่อที่ครบครัน

  ผังองค์กร, เชื่อมต่อผู้ใช้, การยืนยันตัวตน, กรุ๊ปแวร์และการแจ้งเตือนการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์,
  เชื่อมต่อลิงค์, IP-PBX และอื่น ๆ

 • ฟังก์ชันการใช้งานแมสเซนเจอร์อันทรงพลัง

  ผังองค์กร, กลุ่มส่วนตัว, สถานการณ์ออนไลน์เรียลไทม์, บันทึกข้อความ, การสนทนาแชต,
  ส่งไฟล์, การควบคุมระยะไกล, voice/face talk, ประชุมออนไลน์, กล่องเก็บไฟล์, แจ้งเตือนแบบพุช

การทำงานเป็นทีม

การทำงานแบบแบ่งกลุ่มและทีม
 • สร้าง workspace (ส่วนตัว/สาธารณะ)
 • สร้างบทความ (ข่าวประกาศ, ข้อความทั่วไป, แบบสำรวจ, แนบวิดีโอและภาพ)
 • ชื่นชอบ, เขียนข้อคิดเห็น
 • การสนทนา, แบ่งปันตารางงาน, แบ่งปันคอนเทนท์

IP-PBX Middleware

Middleware ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ IP-PBX เพื่อใช้งาน Call Control, Call Presence, MCID และอื่น ๆ
Call Presence

การโทร, กำลังเชื่อมต่อ, กำลังทำการโทร, กำลังโอนสาย

Call Control

เชื่อมต่อการโทร, รับสาย, วางสาย, โอนสาย, โอนสายภายใน, รับโอนสาย

Middleware

Middleware ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ IP-PBX
เพื่อใช้งาน Call Control, Call Presence, MCID และอื่น ๆ
รองรับอุปกรณ์ CISCO, AVAYA, EricssonLG, SAMSUNG, Asterisk
Middleware based Server to Server

MCID

แสดงผู้ส่ง (พนักงานภายในองค์กร, ลูกค้าภายนอกองค์กร-เชื่อมต่อกับระบบ CRM)
รองรับการเชื่อมต่อระบบอื่น : แมสเซนเจอร์, กรุ๊ปแวร์, CRM และอื่นๆ
Open API : เชื่อมต่อการโทร, สถานะโทรศัพท์, การโอนสาย อื่น ๆ

IP Phone XML

แสดงผังองค์กรจากหน้าจอ LCD ของ IP-Phone, ค้นหาผู้ใช้, แสดงประวัติสายรับเข้า/โทรออก, สายที่ไม่ได้รับ
บริการภาษา XML

MCID
รับหรือส่ง
อักษรหรือรูปภาพ

รองรับเทอร์มินอล

Cisco XML terminal

ฟังก์ชันพรีวิว MCID

เทอร์มินอลที่รองรับรูปภาพ
ปรับรูปภาพแยกแต่ละประเภท
ตอบสนองแบบเรียลไทม์

ฟังก์ชันการเพิ่มบริการ XML

เมื่อทำการเพิ่มโมเดลใหม่ ไม่ต้องทำการแก้ไขโปรแกรม
สามารถทำการลงทะเบียนจากเครื่องมือการจัดการได้ทันที

Call APP

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุม IP phone ได้จาก PC อย่างง่ายดาย
นำเสนอฟังก์ชันที่สามารถควบคุม IP phone จากเครื่อง PC ของผู้ใช้งาน เพียงแค่ทำการตั้งค่า BLF เท่านั้น
Call Control

แป้นตัวเลข, เชื่อมต่อการโทร, รับสาย, วางสาย, โอนสาย, โอนสายภายใน, รับโอนสาย, จองการโทร, บันทึกการโทร

BLF

รายการโปรด, สถานะการโทร

MCID

แสดงผู้ส่ง
(พนักงานภายในองค์กร, ลูกค้าภายนอกองค์กร-เชื่อมต่อกับระบบ CRM)

History

การโทรวันนี้
(สายรับเข้า, โทรออก, ไม่ได้รับ), ประวัติการโทร

mVoIP

Voice/Face talk
ระหว่างการสนทนา ถ้าต้องการประชุมสาย สามารถทำได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม
 • การสนทนาด้วยเสียง / ทางวิดีโอแบบ 1:1
 • สามารถประชุมสายแบบเสียง/วิดีโอแบบกลุ่ม ได้ถึง 9คน

การประชุม

ไม่ต้องทำการติดตั้งอะไรเพิ่ม ก็สามารถสร้างการประชุมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
 • การประชุมทางวิดีโอแบบหลายฝ่าย
 • สร้างห้องประชุม, ห้องประชุมสาธารณะ/ส่วนตัว
 • การแบ่งปันหน้าจอการประชุม
 • บันทึกวิดีโอการประชุม

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน

เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน สามารถประกาศสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องส่งข้อความหรือทำการโทร
 • ใช้เทคโนโลยีแมสเซนเจอร์เรียลไทม์เพื่อการถ่ายทอดสถานการณ์ทันที
 • จัดกลุ่มผู้รับการถ่ายทอดสถานการณ์ (ศูนย์ตอบกลับ, กลุ่มการปกครองส่วนท้องถิ่น, ตำรวจ, หน่วยดับเพลิง 119, ค่ายทหาร และอื่น ๆ)
 • สามารถแบ่งปันข้อความการถ่ายทอดสถานการณ์ และส่งภาพ, วิดีโอได้พร้อมกัน
 • การแจ้งเตือนแบบพุช แบบเรียลไทม์
 • ตรวจสอบการได้รับข้อความการถ่ายทอดสถานการณ์
 • ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้งาน : สถาบันความปลอดภัยทางเคมีแห่งชาติ (NICS)