แผนผังองค์กร และกลุ่มส่วนตัว

สามารถเห็นโครงสร้างองค์กรของบริษัททั้งหมดได้ในพริบตาเดียวและกลุ่มส่วนตัวที่ทำการติดต่อบ่อยเฉพาะของเราเอง
 • ดูข้อมูลการเข้างาน, สถานการณ์ออนไลน์แบบเรียลไทม์ของเพื่อนร่วมงานแบบแยกแผนก และผังองค์กรของเราได้อย่างง่ายดาย
 • กลุ่มส่วนตัวแบ่งตามระดับ
 • วิเคราะห์สถานะการเข้างาน, ชื่อเล่น, สถานะการออนไลน์ของเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์

ชื่อเล่น / สถานะการออนไลน์

ดูสถานะการออนไลน์และอารมณ์ของเพื่อนร่วมงานได้
 • แสดงสถานะออนไลน์ , ไม่อยู่, ติดงานอื่น, ไม่ว่าง, ประชุม, ไม่ได้รับ, พักเที่ยง, กำลังโทรศัพท์, ออฟไลน์
 • แสดงข้อมูลชื่อเล่น
 • แสดงข้อมูลการเข้าระบบ : PC, Mobile

บันทึกข้อความ

ไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลภายในบริษัท
คุณก็สามารถส่งและตรวจสอบการได้รับข้อความได้อย่างเรียลไทม์
ถ้าส่งผิด ก็สามารถเรียกคืนได้
ถ้าต้องการแบบฟอร์มการเขียนรายงาน ลองใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
เพื่อการเขียนรายงานได้อย่างสะดวก
 • การรับ : ผู้รับ, ผู้รับสำเนา, ผู้รับสำเนาลับ
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความ : รายงานประจำสัปดาห์, รายงานประจำวัน และสร้างแบบฟอร์มเฉพาะอื่น ๆ
  ขึ้นเพื่อใช้งาน
 • ตรวจสอบการได้รับ, ตั้งเวลาการส่ง, เรียกคืนบันทึกข้อความ, ตอบกลับ, ส่ง, ส่งอีกครั้ง
 • แบบตัวอักษร, ขนาด, สี, การจัดเรียง, ภาพ, ภาพพื้นหลัง, อีโมติคอน, บันทึกหน้าจอ,
  เพิ่มตารางจาก MS office (Excel, Word)

การแชต

ครึ่งหนึ่งของการทำงานบริษัท คือการสนทนาผ่านการแชต
เชิญลองสัมผัสประสบการณ์การสนทนาแชตที่แตกต่างจากเดิมขึ้นอีกระดับ
 • รายการการสนทนาแชตเรียงตามไทม์ไลน์,ค้นหาห้องแชต, เปิด/ปิดการแจ้งเตือน
 • นับจำนวนการอ่านเนื้อหาการสนทนา, แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาการสนทนา
 • ยกเลิกข้อความสนทนา, บันทึกการสนทนา, เชิญออกจากห้องสนทนา, เชิญเข้าห้องสนทนา,
  แสดงให้เห็นเมื่อกำลังพิมพ์ข้อความสนทนา
 • บันทึกภาพหน้าจอ (บันทึกและเขียนภาพได้), คัดลอกตารางจากMS office, เขย่าหน้าจอ, อีโมติคอน
 • ลงคะแนนการสำรวจ : สร้างแบบสำรวจแบบปรนัย, อัตนัย, ผลการลงคะแนน
 • ฟังก์ชันการสื่อสารต่าง ๆ : ส่งไฟล์, Voice talk /Face talk, การควบคุมระยะไกล

Voice talk / Face talk

ระหว่างการสนทนา ถ้าต้องการประชุมสาย สามารถทำได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม
 • การสนทนาด้วยเสียง / ทางวิดีโอแบบ 1:1
 • สามารถประชุมสายแบบเสียง/วิดีโอแบบกลุ่ม ได้ถึง 9คน

การควบคุมระยะไกล

การควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล และทำการแบ่งปันหน้าจอ สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ Windows, Mac, Android และ IOS
 • การควบคุม PC ของฝ่ายตรงข้ามจากระยะไกล
 • มี Viewer สำหรับการควบคุมระยะไกล ทั้งบนระบบWindows, Mac Android และ IOS
 • ฟังก์ชันการตอบรับ ปฏิเสธ, ฟังก์ชันปิดใช้งานพร้อมกันทั้งผู้ควบคุม และผู้ถูกควบคุม

Teamspace

เรามีฟังก์ชันสนับสนุนการทำงานร่วมกันในทีม
สร้างพื้นที่การทำงานร่วมกัน (workspace) และแบ่งปันข้อมูล, เอกสาร,
ตารางงานรวมถึงการสนทนาระหว่างทีม
 • สร้าง workspace (ส่วนตัว/สาธารณะ)
 • สร้างบทความ (ข่าวประกาศ, ข้อความทั่วไป, แบบสำรวจ, แนบวิดีโอและภาพ)
 • ชื่นชอบ, เขียนข้อคิดเห็น
 • การสนทนา, แบ่งปันตารางงาน, แบ่งปันคอนเทนท์

การเข้างาน

แสดงสถานะการเข้างานของคุณ ไม่ว่าจะทำงานนอกสถานที่ หรือทำงานที่บ้านก็ตาม
 • สถานะการเข้างานแบบเรียลไทม์
 • ตั้งค่าสถานะและเหตุผลการไม่เข้างาน

Plug in AP

มีการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกระดาษโน้ต, ข่าวประกาศ, การจองห้องประชุม และอื่น ๆ
 • กระดาษโน้ต
 • ข่าวประกาศ
 • ห้องประชุม

ผู้ดูแล

สามารถทำการจัดการผังองค์กร และผู้ใช้ในบริษัทได้
เพียงทำการเพิ่มผู้ใช้ ผู้ใช้งานคนนั้นจะได้รับอีเมลแนะนำการใช้งานอย่างง่าย โดยอัตโนมัติ
 • จัดการ : จัดการผังองค์กรภายใน, เพิ่ม/ลบผู้ใช้
 • เพื่อมอบการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ : ผู้ดูแลทำการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ > ส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้ใช้งาน > ผู้ใช้งานตั้งค่ารหัสผ่าน > ติดตั้งโปรแกรม > เข้าสู่ระแบบและทำการใช้งาน