รายละเอียดราคา

UCWORKS ให้บริการตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
เราเตรียมบริการที่ดีที่สุดไว้เพื่อให้คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะกับองค์กรของคุณได้

Cloud (แบบเช่า)

Free
0฿

ทดลองบริการฟรี 30วัน
สูงสุด 10คน
 • บริการการทำงานร่วมกันทั้งหมดของ UCWORKS
สมัคร

Premium
กรุณาสอบถามแยกต่างหาก

ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
สำหรับระยะสัญญาชั่วคราว 12 เดือน
 • บริการการทำงานร่วมกันทั้งหมดของ UCWORKS
 • แมสเซนเจอร์+ประชุมวิดีโอออนไลน์+แชร์ไฟล์+การโทรด้วยเสียง+Team Space+การสนับสนุนลูกค้าระยะไกล และอื่น ๆ
สมัคร

Server (แบบติดตั้ง)

ความต้องการพิเศษ

ทดลองบริการฟรี 30วัน
สูงสุด 10คน
 • ฟังก์ชันการใช้งานแบบพรีเมียมทั้งหมด
 • Private server แยกเป็นของบริษัทตนเอง
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมต่อ
  IP-PBX

  (เชื่อมต่อโทรศัพท์ภายในและการควบคุมโทรศัพท์)
 • ให้บริการลูกค้า 7วัน ตลอด24ชั่วโมง
สมัคร

Cloud (แบบเช่า)

Free 0₩

ทดลองบริการฟรี 30วัน
สูงสุด 10คน
 • บริการการทำงานร่วมกันทั้งหมดของ UCWORKS
สมัคร

Cloud (แบบเช่า)

Premium 5,000₩

ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
สำหรับระยะสัญญาชั่วคราว 12 เดือน
6,000 ₩ สำหรับสัญญารายเดือน
 • บริการการทำงานร่วมกันทั้งหมดของ UCWORKS
 • แมสเซนเจอร์+ประชุมวิดีโอออนไลน์+แชร์ไฟล์+การโทรด้วยเสียง+Team Space+การสนับสนุนลูกค้าระยะไกล และอื่น ๆ
สมัคร

Server (แบบติดตั้ง)

ความต้องการพิเศษ

ทดลองบริการฟรี 30วัน
สูงสุด 10คน
 • ฟังก์ชันการใช้งานแบบพรีเมียมทั้งหมด
 • Private server แยกเป็นของบริษัทตนเอง
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมต่อ IP-PBX
  (เชื่อมต่อโทรศัพท์ภายในและการควบคุมโทรศัพท์)
 • ให้บริการลูกค้า 7วัน ตลอด24ชั่วโมง
สมัคร