ติดตั้งโปรแกรม

ผู้ใช้งานโปรดดาวน์โหลดโปรแกรมให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่

โปรแกรมบน PC

Windows

สูงกว่า Windows10

Mac OS

สูงกว่า Mac OS 11.0

แอปพลิเคชันในมือถือ

Android

สูงกว่า Android4.03.x

IOS

สูงกว่า IOS 12.0